La Casa de les Punxes, un edifici singular

Ubicació

La Casa Terradas o Casa de les Punxes és el gran projecte de Puig i Cadafalch. En aquest edifici, l’arquitecte va experimentar amb les seves dimensions monumentals i va poder construir un edifiçi aïllat dels altres. Són molt poques les ocasions en què això va ser possible a l’Eixample de Barcelona, per les seves característiques. A més, Casa de les Punxes ocupa un bloc triangular d’edificis aïllat, sent l’únic edifici modernista amb aquesta peculiar ubicació. Aquesta, però, no és l’única singularitat que té la casa en l’àmbit arquitectònic.

La Casa de les Punxes va ser un edifici que es va fer perquè les tres germanes de la família Brutau Terrades hi visquessin: la Rosa, l’Àngela i la Josepa. En comptes de dissenyar tres edificis aïllats, Puig i Cadafalch va decidir construir un sol bloc unitari de dimensions monumentals que destaqués a l’Avinguda Diagonal. El solar de Casa de les Punxes és molt irregular i hexagonal, el que va convertir el disseny de la casa en un singular repte arquitectònic entre l’Avinguda Diagonal i els carrers de Bruc i del Rosselló.

Façana

El bloc de Casa de les Punxes compta amb un basament de pedra que cobreix tota l’alçada fins a la planta baixa.  A partir d’aquest trobem maó vist, combinat amb el to rogenc de la pedra clara de Calafell present en alguns elements constructius de la casa. Aquesta combinació donà a la Casa de les Punxes el seu conegut color vermellós, el que la va fer destacar del seu entorn en el moment de la seva construcció i encara avui dia.

Decoració

La decoració i composició de la casa és diversa a les diferents façanes a causa de la singularitat de la seva forma.  Les dues façanes principals són més estretes. Compten amb una gran tribuna que assenyala els diferents nivells i pisos de la casa mitjançant uns requadres de pedra blanca amb motius vegetals, que s’estenen i repeteixen a les finestres. Cada una d’aquestes façanes està coronada per diferents triangles, acabats en punxa. El triangle central d’aquests compta amb un panell ceràmic decoratiu a la seva part superior. Aquests fan referència a diferents simbologies vinculades a la història de la casa, el seu estil i les seves habitants. També a dalt de tot de l’increïble edifici trobem les característiques sis torres acabades en punxa que donen el conegut sobrenom a la casa.

Aquestes són només algunes de les singularitats de la casa en l’àmbit arquitectònic. La Casa de les Punxes encara té moltes més curiositats que oferir als seus visitants i les podrem anar descobrint en els pròxims articles del blog i dins la pròpia Casa de les Punxes.