Els secrets de la ceràmica de la Casa de les Punxes

La Casa de les Punxes destaca a l’Avinguda Diagonal per la seva monumentalitat i estil únic. Un dels elements que més destaquen, a part del color rogenc de les seves façanes, són les característiques Punxes de l’edifici. També a la part alta de la casa, llueixen els coneguts panells ceràmics de la Casa de les Punxes, una de les meravelles decoratives d’Enric Monserdà.  A l’interior de la casa, s’amaguen altres joies de ceràmica esperant a ser descobertes, en aquest article farem un recull amb les més significatives.

  • Panells ceràmics

Els panells ceràmics són un dels detalls decoratius de Casa de les Punxes més impressionants. Els panells són l’element decoratiu exterior que ens desvela que la Casa de les Punxes, tot i semblar un edifici unitari, està dividit en diverses cases. A la Casa de les Punxes podem trobar cinc panells: dos a la finca de la Josepa, un a la finca de l’Àngela i els dos finals a la finca de la Rosa. En tots ells, podem veure símbols que ens indiquen la pertinència de cadascuna de les cases a les tres germanes. Excepte en el plafó de Sant Jordi, en el que trobem una amagada referència a l’arquitecte de la casa. En el pròxim article del blog aprendrem més sobre la simbologia d’aquests panells.

 

Panel cerámico Casa de les Punxes

 

  • Les Punxes

Les Punxes coronen majestuosament l’Avinguda Diagonal. A la façana principal de l’edifici, que dóna al carrer Rosselló, trobem una punxa d’una mida superior a les altres, que trenca la simetria de la casa. Totes les punxes són cobertes per rajoles ceràmiques amb forma d’escata. Aquestes estan fetes manualment i per això són imperfectes i inclús tenen diferents tonalitats i colors. Les peces ceràmiques estan subjectes a la superfície de la torre una per una i s’utilitza morter de calç com a fixació. Això permet la dilatació segons temperatures sense que l’estructura es vegi alterada. La seva disposició permet ressaltar la forma de cúpula de les punxes.

Aquestes escates són molt delicades, per això han sigut restaurades diverses vegades seguint el procediment tradicional. Aquí podem veure un procés de creació de peces ceràmiques similars. També destaquen les peces de ceràmica vidriada que, col·locades sobre les teules, fan d’unió entre els dos vessants de la teulada. Aquestes pedres estan signades per J. Arpí. Podria tractar-se de materials fabricats per l’artesà de Lloret, Pere Arpí Garí, amb el qual Puig i Cadafalch va treballar en algun projecte anterior.

 

Casa de les Punxes

Innovacions tècniques a la ceràmica i estructura de les Punxes

Puig i Cadafalch aplica una innovació tècnica  a les punxes. En aquestes, utilitza el ferro per a poder recollir, canalitzar i desviar les càrregues (forces internes i externes) cap als fonaments. D’una banda, Puig i Cadafalch utilitza cinturons de reforç (construïts en ferro) que actuen com a contenidors de les forces i ajuden a alleujar el flux de càrregues. Quant a ceràmica, trobem els anells o franges de maó ceràmic que treballa amb pressió formant l’esquelet intern de la torre juntament amb els cinturons metàl·lics (si s’observa in situ, es veurà que, per a la formació de cada franja horitzontal completa, trobem la partició d’alguna peça) D’aquesta manera, el pes de la volta queda perfectament canalitzat i distribuït.

Aquesta revolució constructiva és remarcable a la Punxa més gran, en la qual porta a un extrem màxim els avanços estructurals: les estructures metàl·liques ja no es recolzen sobre columnes, sinó que pengen mitjançant tires metàl·liques que treballen a tracció, i que transmeten les càrregues de tot el pes a les de maó ceràmic circulars perimetrals, fent-les treballar a compressió. D’aquesta manera, els pisos de les torres “suren” al no distribuir la totalitat del seu pes en les parets perimetrals, sinó que són subjectats per les tires metàl·liques que treballen a tracció.

 

Punxes interior

 

  • Rajoles ceràmiques 

A la Casa de les Punxes són conegudes les rajoles ceràmiques de les seves entrades principals que també les podem veure a sota dels balcons de la Casa de les Punxes. Les majoliques, dissenyades per Antoni Maria Gallissà, ja havien sigut utilitzades abans en un altre edifici dissenyat per Puig i Cadafalch per a la família Terradas: el mas Sobrevia. També va utilitzar aquesta mateixa majòlica al Palau Macaya, com a part de la decoració. Les rajoles, tot i ser independents, tenen un disseny que permet que combinades formin un altre disseny conjunt.

 

 

Coneixies totes aquestes ceràmiques de la Casa de les Punxes? Si t’ha semblat interessant, t’aconsellem llegir també el següent article sobre el simbolisme en els panells ceràmics la Casa de les Punxes.