Les condicions de compra i tractament de dades de Casa de les Punxes

L’accés i ús dels llocs web www.casadelespunxes.com, i/o www.casadelespunxes.es li atribueix al navegant la condició d’Usuari, qui, des del primer moment d’accés al citat web, accepta de forma inequívoca les condicions generals d’ús que a continuació es detallen.

Les presents condicions són aplicables sense perjudici de les condicions de compra d’entrades segons l’establert al cinquè apartat i sense perjudici d’altres serveis i/o productes subjectes a altres condicions, aplicació de la qual, quan procedeixi, no exclourà en cap cas l’aplicació de les presents condicions.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PUNXES 420, S.L.U., ostenta els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents continguts que es mostren a les pàgines Web www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es, com són, entre altres, els textos, fotografies, imatges, combinacions de colors plans i els arxius d’àudio i vídeo, o, en el seu cas, els permisos de tercers per al seu ús. Així mateix, PUNXES 420, S.L.U. ostenta els drets de propietat intel·lectual derivats de l’estructura, selecció, ordenació i presentació de tals continguts.

La reproducció, distribució, comunicació pública (també en la modalitat de posada a disposició) i transformació de tals continguts, ja sigui total o parcial, i/o qualsevol altre ús de continguts de propietat de PUNXES 420, S.L.U., i no previstos de forma expressa per la legislació vigent, només seran possibles mitjançant contracte subscrit amb PUNXES 420, S.L.U. i d’acord amb els termes i condicions que en el mateix s’hi estipulen.

L’ús no autoritzat del contingut que es mostra a les pàgines Web www.casadelespunxes.com , i/o www.casadelespunxes.es podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a PUNXES 420 S.L.U., inclosa la de reclamació dels danys i perjudicis.

Tot Usuari interessat en realitzar un ús, sigui del tipus que sigui, de les fotografies de la galeria contingudes als llocs web www.casadelespunxes.com, i/o www.casadelespunxes.es, pot sol·licitar a PUNXES 420, S.L.U. una llicència d’ús a les direccions de contacte ofertes a la pàgina citada.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL

PUXNES 420 S.L.U. és titular de tota una sèrie de registres de marca que protegeixen tant la imatge de la característica façana de la Casa de les Punxes com el propi nom de Casa de les Punxes, així com altres elements figuratius, per una gran varietat de productes i serveis. PUNXES 420, S.L.U. s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de marca, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers.

L’explotació dels citats registres de marca per part de tercers només serà possible mitjançant contracte subscrit amb PUNXES 420, S.L.U. i d’acord amb els termes i condicions que en ell s’hi estipulin.

L’explotació no autoritzada dels citats registres de marca o de qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar, per distingir qualssevol productes i/o serveis, podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponen a PUNXES 420, S.L.U., inclosa la de danys i perjudicis.

A l’espai de contacte habilitat en als llocs web www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es a tal efecte, tot Usuari interessat en obtenir una llicència per l’ús de les marques propietat de PUNXES 420, S.L.U. poden formular una sol·licitud de llicència.

A les pàgines web  www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es puntualment es mostraran enllaços a altres webs, sense que procedeixi deduir-se per aquest motiu l’existència d’una relació jurídica entre PUNXES 420, S.L.U. i aquells, i/o els seus titulars, i sense que PUNXES 420, S.L.U. assumeixi responsabilitats sobre els continguts del web enllaçat, que correspondran al seu legítim titular, en els termes previstos per la legislació vigent.

PUNXES 420, S.L.U. prohibeix a tercers la utilització de “Casa de les Punxes”, ” www.casadelespunxes.com “, “www.casadelespunxes.es” o signes confusament similars com frames o tagsper enllaçar a pàgines de terceres, en atenció als drets de marca que sobre la denominació “Casa de les Punxes” és titular PUNXES 420, S.L.U., i en la mida en que la legislació vigent no estableixi el contrari.

 1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari per la present autoritza a què les dades personals facilitades a través dels diferents formularis seran incorporats als fitxers  responsabilitat de PUNXES 420 SLU i domicili  a Avda. Diagonal 418, 2º1ª , 08037 Barcelona, i en concret:

–       Si les dades són facilitades a través dels formularis de NEWSLETTER o acceptant l’enviament de comunicacions: aquestes dades seran tractades per PUNXES 420 SLU i incorporades als fitxers relatius l’enviament de comunicacions Comercials. Aquestes dades no seran cedides a terceres empreses i seran conservades sempre que l’usuari no manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions.

–       Si les dades són facilitades  en el procés de compra online disponible en aquest web, les dades seran tractades per PUNXES 420 SLU incorporant les dades al fitxer de CLIENTS E-STORE, amb la finalitat de gestionar el procés de compra realitzat pel client. Aquestes dades no són comunicades a tercers i seran conservades durant el període de cinc anys per a atendre a les responsabilitats fiscals que es poguessin derivar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així  como el dret a la portabilitat de les dades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer (i) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció info@lespunxes.com, indicant com assumpte del correu electrònic “PUNXES 420, S.L.U. – Tractament de dades personals”; o (ii) mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a PUNXES 420, S.L.U., amb domicili a Avda. Diagonal 418, 2º1º, 08037 Barcelona, indicant al sobre “PUNXES 420, S.L.U. – Tractament de dades personals”.

Així mateix l’usuari també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades  o posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades de PUNXES 420, S.L.U., per a poder resoldre qualsevol dubte al respecte del tractament de dades, posant-s’hi en contacte a través del correu electrònic info@lespunxes.com.

Els informem que el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“cookies”) per a un funcionament correcte dels llocs web www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es, per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris del web, així com per a les altres finalitats que sindiquen a continuació.

Les cookies són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per llocs web i aplicacions. Es poden obtenir la informació de l’adreça IP que fa servir l’ordinador per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del web sol·licitat, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi del web.

PUNXES 420, S.L.U. fa servir al seu lloc web cookies tècniques, que són estrictament necessàries per a la prestació de certs serveis oferts al web; cookies analítiques, que es caracteritzen per permetre el seguiment i l’anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris, i comportamentals (per a la gestió dels espais publicitaris segons el perfil específic de l’usuari i la interactuació de les diferents de tercers i persistents).

Totes aquestes són cookies persistents i PUNXES 420 S.L.U. fa servir les següents:

Cookies pròpies: controlades i gestionades exclusivament per PUNXES 420 S.L.U., sense la intervenció de cap tercer, per vetllar pel bon funcionament del lloc i només per a finalitats tècniques, sense que en cap cas es pugui obtenir informació dels usuaris.

Cookies de tercers: ofertes per tercers. Els editors dels serveis són els proveïdors següents, relacionats amb cadascuna d’aquestes:

 1. a) Cookies analítiques:

Google Analytics: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy

Inspectlect: http://www.inspectlet.com/legal

Youtube (finalitats estadístiques): https://www.google.com/policies/privacy/

Vimeo (finalitats estadístiques): https://vimeo.com/cookie_policy

 1. b) Cookies comportamentals:

Adinton: http://www.adinton.com/es/politica-de-cookies

Clorian: https://www.clorian.com/politica-de-cookies/

Pixel de Facebook (finalitats publicitàries): https://www.facebook.com/policies/cookies/

Sen pot obtenir més informació als seus llocs web seguint els enllaços indicats.

En tot cas, i en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en acceptar les condicions de cookies per la present autoritza que les dades personals facilitades a través d’aquestes cookies seran tractades i incorporades en un fitxer de marketing, responsabilitat de PUNXES 420 SLU, amb domicili  a Avda. Diagonal 418, 2ª1ª 08037 Barcelona

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la informació que se capta a través d’aquestes cookies. Aquestes dades seran transmeses a les empreses gestores d’aquestes cookies i seran conservades d’acord als paràmetres estipulats por aquestes.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així  como el dret a la portabilitat de les dades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer (i) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció info@lespunxes.com, indicant com assumpte del correu electrònic “PUNXES 420, S.L.U. – Tractament de dades personals”; o (ii) mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a PUNXES 420, S.L.U., amb domicili a Avda. Diagonal 418 2º1º 08037 Barcelona, indicant al sobre “PUNXES 420, S.L.U. – Tractament de dades personals”.

Així mateix l’usuari també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades  o posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades de PUNXES 420, S.L.U., per a poder resoldre qualsevol dubte al respecte del tractament de dades, posant-s’hi en contacte a través del correu electrònic info@lespunxes.com.

S’informa l’usuari que les empreses proveïdores podran transmetre aquesta informació a tercers quan així ho exigeixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació a compte d’aquestes, però no s’associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què es disposi i, per tant, ho faran totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquestes cookies, es poden consultar les adreces indicades en cadascuna de les cookies esmentades. En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu sistema de navegació perquè no permeti la instal·lació de cookies, sense que en cap cas Casa de les Punxes pugui ser responsable del fet que la inhabilitació de les cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

L’usuari pot eliminar les cookies des del navegador que estigui fent servir al seu dispositiu, per bé que la inhabilitació de les cookies podrà comportar que el web no funcioni correctament. Els passos que cal seguir en els navegadors més utilitzats són:

– Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines → Opcions d’Internet → Privadesa → Configuració.

– Firefox, en l’opció de menú Eines → Opcions → Privadesa → Cookies.

– Chrome: Configuració → Mostrar opcions avançades → Privadesa → Configuració de contingut.

– Safari: Preferències → Seguretat.

Per obtenir més informació sobre les cookies i la manera de deshabitar-les segons cada sistema de navegació, es poden consultar els enllaços següents: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, un cop PUNXES 420 S.L.U. ha informat sobre l’ús de cookies, i si aquestes no s’han inhabilitat, s’assumeix que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per part de Google en la forma prevista en aquest avís i per a les finalitats que s’hi descriuen.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot adreçar a PUNXES 420 S.L.U. a través dels seus mitjans d’atenció al públic.

 1. INFORMACIÓ LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (també coneguda com a LSSICE), PUNXES 420, S.L.U. manifesta que els dominis www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es són propietat de PUNXES 420, S.L.U., amb C.I.F. B66616277, i domicili a Avda. Diagonal 418, 2ª1ª, 08037 Barcelona (Barcelona) i adreça de correu electrònic de contacte info@lespunxes.com.

Que PUNXES 420, S.L.U. consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 32.859, folio 220, hoja B-236.423.

 1. CONDICIONS PER A LA COMPRA D’ENTRADES

Actualment la venda d’entrades online per a la visita de la Casa de les Punxes, ubicada a Avda. Diagonal 418 2º1ª 08037 Barcelona (España), està gestionada a través del servei de compra online de venta d’entrades Clorian, al qual s’hi accedeix mitjançant una pestanya per a venda d’entrades disponible als llocs web www.casadelespunxes.com, i www.casadelespunxes.es.

A l’enllaç assenyalat en el paràgraf anterior, el servei Clorian informa de forma clara i inequívoca de les condiciones de compra de les entrades sobre cada una de les diferents modalitats de visita de la “Casa de les Punxes”, les quals, poden ser consultades i han de ser acceptades abans de la formalització de la compra. Les citades condicions de compra d’entrades no són d’aplicació a distribuïdors.

Totes les modalitats de visita de l’Usuari a Casa de les Punxes quedaran així mateix subjectes a les presents condicions, l’aplicació de les quals l’Usuari manifesta acceptar expressament en formalitzar la compra d’una o varies entrades:

 1. Categories generals d’entrades

Les diferents categories generales d’entrades són les següents:

– General: Adult: a partir de 18 anys.

– Estudiants amb carnet de qualsevol titulació d’ensenyament reglat.

– Juniors: persones entre 7 i 18 anys.

– Nens: menors de 7 anys.

– Residents a província de Barcelona: segons domicili que consti en document d’Identificació (DNI o passaport).

– Sèniors: majors de 65 anys.

A través dels apartats “TICKETS” o “VENTA DE ENTRADAS” accessibles als llocs web www.casadelespunxes.com i www.casadelespunxes.es l’Usuari accedeix a un enllaç on l’Usuari pot comprar entrades d’accés a la Casa de les Punxes, que permet poder visitar totes aquelles zones d’accés públic que es troben clarament delimitades, no essent possible accedir o visitar els espais assenyalats com a privats o d’entrada no autoritzada.

Amb la compra de l’entrada d’una categoria, l’Usuari declara que compleix els requisits d’edat o de condicions que es detallen per a poder accedir a Casa de les Punxes amb la determinada categoria d’entrada; reservant-se en tot cas PUNXES 420, S.L.U. el dret a exigir documents que provin l’edat, titulació o residència, que haurà de ser mostrat abans d’accedir, i que, davant la falta d’aquests, implicarà la negativa a entrada a la Casa de les Punxes, a no ser que s’aboni la diferència entre l’import pagat amb el de l’entrada que correspondria, en no complir-se les condicions per a aquella categoria d’entrada. No és permès introduir menjar i/o beure dins la casa.

L’Usuari té vàries modalitats d’entrades a la seva disposició, les característiques de les quals i el preu de venda al públic (PVP) s’informen en el procés de compra.

L’Usuari té a la seva disposició diferents modalitats d’entrades ofertes per a realitzar la visita en una franja horària específica, que la Casa de les Punxes té distribuïda durant el dia cada mitja hora (de 10 a.m. a 19 p.m.), i l’Usuari és informat de la disponibilitat en el procés de compra.

No obstant, l’Usuari té també a la seva disposició una altra modalitat d’entrada diferent, “Casa de les Punxes Open Date”, que permet a l’Usuari realitzar la seva visita a la Casa de les Punxes qualsevol dia i en qualsevol horari que ell esculli, dins d’un termini màxim de (6) mesos des de la data de la compra, i sense altres limitacions que les d’obertura i tancament de Casa de les Punxes, o el cas excepcional de que l’aforament de Casa de les Punxes estigui complet.

En les modalitats diferents a les de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date”, en el supòsit de que un Usuari es presentés a la Casa de les Punxes en una franja horària diferent a la contractada, el personal de Casa de les Punxes podrà impedir l’accés de l’Usuari a l’edifici al haver-se incomplert les condicions presents.

 1. Pagament d’entrades

Les condiciones i formes de pagament per a l’adquisició d’entrades per a la visita a la Casa de les Punxes s’informen amb detall en el procés de compra, gestionat pel servei Clorian.

 1. Recepció de l’entrada

En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores laborables, des de la realització del pagament, l’Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la compra efectiva de la/es entrada/es, on rebrà un link amb els tickets comprats i que li permetin l’accés al recinte sense necessitat de passar per la Taquilla.

La confirmació de la comanda rebuda per l’Usuari no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. En cas de desitjar una factura l’Usuari haurà de posar-ho en coneixement de la nostra atenció al visitant al correu electrònic info@lespunxes.com

 1. Absència de dret de desistiment respecte a les entrades diferents a la modalitat d’entrada “Casa de les Punxes Open Date”

Per a les modalitats d’entrades diferents a la “Casa de les Punxes Open Date” referida a l’apartat E, a l’Usuari no l’assistirà el dret de desistiment de la compra de les entrades, per tractar-se d’un servei vinculat a una activitat d’entreteniment, amb la previsió d’una data i període d’execució específics, segons l’establert pels articles 97 l), i 103 lletra l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

La segmentació de visites a la Casa de les Punxes per dies i hores concretes permet un major control de l’afluència en el seu aforament, i excepte en el cas previst en el següent apartat, no s’accepta el desistiment de l’Usuari per tal d’evitar el perjudici que per a PUNXES 420, S.L.U. provocaria la dificultat per a cobrir la reserva amb un altre Usuari en la mateixa data que consti en l’entrada adquirida

 1. Dret de desistiment en la modalitat d’entrada “Casa de les Punxes Open Date”

En la modalitat d’entrada “Casa de les Punxes Open Date” ja citada, a l’Usuari l’assistirà el dret de desistiment, conforme a l’art. 68 i subsegüents de la citada vigent Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, per tenir l’Usuari la facultat de visitar la Casa de les Punxes sense fixar una data i hora específiques, dins d’un termini màxim de sis (6) mesos i sense altres limitacions que les d’obertura i tancament de la Casa de les Punxes, o el cas excepcional de que l’aforament de la Casa de les Punxes estigués complert el dia de la seva visita.

En conseqüència, l’Usuari de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date” té dret a desistir de la compra d’aquesta entrada posant-se en contacte amb la Casa de les Punxes a través del correu electrònic en la següent direcció: info@lespunxes.com i desistir de la seva compra en un termini no superior a catorze (14) dies naturals, comptats a partir de la recepció del correu de confirmació de la compra de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date”.

El desistiment comportarà la devolució a l’Usuari de l’import pagat de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date”. La devolució es realitzarà abans de que hagin transcorregut catorze (14) dies naturals des de la data en que l’Usuari hagi comunicat la seva decisió de desistiment del contracte.

L’Usuari de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date” podrà utilitzar el següent model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no sigui obligatori:

Model de formulari de desistiment

(només complimentar i enviar el present formulari si desitja desistir de l’ús de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date”)

– A l’atenció de PUNXES 420, S.L.U., Avda Diagonal 418 2ª1ª 08037 Barcelona (Espanya) info@lespunxes.com:

– Per la present li comunico/ comuniquem que desisteixo/ desistim del meu / del nostre contracte de prestació del següent servei: “Casa de les Punxes Open Date”

– Sol·licitat el (indicar la data)

– Nom del/ dels Usuari/ s

– Domicili del/ dels Usuari/ s

– Firma del/dels Usuari/ s (només si aquest formulari es presenta en paper)

– Data

L’Usuari no podrà exercir el seu dret de desistiment en el supòsit de la negativa del personal de la Casa de les Punxes a permetre a l’Usuari l’accés al recinte amb aquesta entrada, per no complir amb les de condicions aplicables a aquesta modalitat de l’entrada, i/o amb les presents condicions generals.

Un cop exercit per l’Usuari el seu dret de desistiment de l’entrada “Casa de les Punxes Open Date”, l’Usuari no podrà fer ús d’aquesta entrada, de conformitat amb el previst pels articles 1.303 i 1.308 del Codi Civil.

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu a la direcció info@lespunxes.com.

 1. DRET D’ADMISSIÓ I CANCEL·LACIONS PER FORÇA MAJOR

PUNXES 420 S.L.U. es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés a la Casa de les Punxes d’aquells Usuaris que pel seu comportament poden alterar la seguretat de l’interior de l’edifici.

PUNXES 420 S.L.U. es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar la programació d’espectacles, sessions i/o esdeveniments de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’Usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’Usuari, amb l’excepció, quan procedeixi, de la devolució del preu de l’entrada no utilitzada.

Pel que fa a la modalitat d’entrada “Nits amb Ritme” (visita nocturna y música en directe), si per motius meteorològics o de força major ens veiéssim obligats a suspendre el concert, la visita a la Casa de les Punxes sí que es realitzarà i PUNXES 420 S.L.U. li oferirà la possibilitat a l’Usuari d’escollir una altra data per assistir al concert, o bé la devolució de l’import corresponent a la diferència entre l’entrada “Nits amb Ritme” (visita nocturna y música en directe) i l’import corresponent a la visita.

 1. FOTOGRAFIES DE LA FAÇANA I DE L’INTERIOR DE LA CASA DE LES PUNXES

La Casa de les Punxes és un edifici de propietat privada així com objecte de drets de exclusiva propietat de PUNXES 420 S.L.U., quedant l’accés a l’immoble subjecte a les presents condicions generals d’obligat compliment per a tot Usuari.

L’Usuari i tot visitant de la Casa de les Punxes només podran realitzar fotografies i/ o gravacions d’estricte mer record personal i/o familiar, quedant-ne prohibit de forma expressa qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública (incloent la posada a disposició), transformació, i/o explotació de tot tipus, de qualssevol fotografies i/o vídeos que no siguin estrictament personals i/ o familiars, de mer record.

Per a usos diferents als previstos en el paràgraf anterior, per a la realització de fotografies i/o gravacions audiovisuals de la Casa de les Punxes, és a dir, a títol enunciatiu, però no limitatiu, per a comunions, casaments, confirmacions, i/o esdeveniments de qualsevol tipus, així com per a qualssevol altres usos, siguin o no comercials, l’Usuari i/o qualsevol tercer hauran de demanar prèviament autorització expressa i per escrit de PUNXES 420 S.L.U., on s’especifiquin les condicions de tal autorització.

Tot Usuari interessat en realitzar un reportatge fotogràfic i/o audiovisual de la Casa de les Punxes, que no sigui de mer record personal i/o familiar, pot sol·licitar una autorització o una llicència a l’espai de contacte habilitat a tal efecte als llocs web www.casadelespunxes.com  i www.casadelespunxes.es.

En el supòsit que PUNXES 420, S.L.U., per si mateixa o a través de tercers, presti un servei de realització de fotografies de record per als Usuaris, a l’edifici de Casa de les Punxes, i si per raó d’un error tècnic qualsevol Usuari rebés una imatge equivocada, PUNXES 420, S.L.U., en quant li sigui notificat l’error, procedirà a la seva subsanació. Aquest Usuari, en el supòsit de produir-se el citat error haurà d’eliminar aquesta imatge, evitant qualsevol ús indegut de la mateixa, corresponent-li a l’ Usuari, en cas contrari, assumir la responsabilitat que correspongui conforme a la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i/o a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció info@lespunxes.com.

 1. XARXES SOCIALS

La presència i la difusió de Casa de les Punxes per part dels seus propietaris a Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Google Plus, Vimeo, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Weibo i Wechat, així com en altres xarxes socials que puguin sorgir en el futur, les gestiona PUNXES 420, S.L.U. L’accés a aquestes plataformes i el seu ús requereixen l’acceptació de les condicions generals pròpies de cada plataforma i es regeixen per les regles i la política de privadesa que es detalla més endavant. Per a qualsevol consulta, els usuaris podran demanar informació a PUNXES 420, S.L.U. a través del telèfon 930 185 242 o de l’adreça electrònica info@lespunxes.com

8.1 Usos permesos i usos prohibits a les xarxes socials de Casa de les Punxes

Els perfils de Casa de les Punxes a les plataformes socials esmentades són un espai d’intercanvi, coneixement i difusió de l’obra de Josep Puig i Cadafalch i de Casa de les Punxes. Els usuaris poden publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre ells.

Els seguidors de cada perfil estan obligats a fer servir de manera correcta cada plataforma i a complir les normes específiques de cada plataforma i les que es detallen aquí.

PUNXES 420, S.L.U. no es responsabilitza dels continguts publicats pels usuaris ni s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin en els perfils. A més, PUNXES 420, S.L.U. es reserva el dret d’ocultar o bloquejar els comentaris o els usuaris que infringeixin les normes següents:

 • Publicitat. El correu brossa està prohibit i, per això, s’eliminaran els comentaris amb caràcter publicitari o que no tinguin relació amb la temàtica de la pàgina de Facebook.
 • To. No estan permesos els comentaris que insultin altres usuaris, els administradors de la pàgina, el personal de PUNXES 420, S.L.U. o qualsevol tercer o que els menyspreïn, els amenacin o en fereixin la sensibilitat. Per això, s’ocultaran tots els comentaris irrespectuosos i, en cas de reincidència, l’usuari podrà ser bloquejat.
 • Seguretat. Per motius de seguretat, no s’admet la publicació de dades personals en els comentaris. Qualsevol comentari amb dades personals podrà ser eliminat.
 • Legalitat. Els comentaris que constitueixin infraccions de qualsevol normativa vigent podran ser eliminats.

8.2. Propietat intel·lectual, propietat industrial i drets de tercers

Els continguts publicats a les xarxes de Casa de les Punxes podran ser d’autoria i propietat de PUNXES 420, S.L.U. o bé d’autoria de tercers que hagin publicat lliurement aquests continguts en les xarxes esmentades i que prèviament hagin autoritzat PUNXES 420, S.L.U. perquè pugui compartir, difondre i/o republicar aquests continguts (incloses fotografies) en totes les xarxes socials de Casa de les Punxes. PUNXES 420 S.L.U. citarà aquests usuaris pel seu nom real i/o pel seu nom d’usuari.

Si l’autor d’un contingut (incloses fotografies) vol retirar aquest contingut, PUNXES 420, S.L.U. respectarà el dret d’aquest usuari a retirar aquest contingut (incloses les fotografies) d’algun dels nostres perfils, previ avís per missatgeria privada en línia a través de la mateixa xarxa social o per correu electrònic a info@lespunxes.com indicant en l’assumpte “Retirada d’imatge”. Casa de les Punxes es compromet a retirar la imatge en el termini més breu possible i, en qualsevol cas, en un màxim de deu (10) dies hàbils.

8.3. Modificacions

PUNXES 420, S.L.U. podrà modificar o substituir en qualsevol moment aquestes condicions d’ús de les seves xarxes socials, i les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les condicions publicades prèviament.

 1. NUL·LITAT DE CONDICIONS

En el cas que fos declarada judicialment la nul·litat d’alguna de les presents condicions, subsistirà la validesa de la resta d’aquestes aquí contingudes i no afectades per la citada declaració de nul·litat, mantenint l’esperit i finalitat de les presents condicions generals.

 1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

S’informa que PUNXES 420 S.L.U. no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a disposició dels usuaris-clients als canals d’atenció al client que consten a la Web. Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada a l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 1. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti i no es tracti d’un Usuari final, sotmetent-se en aquest cas a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari, o de la ciutat de Barcelona (Espanya), per ser el lloc de compliment de l’obligació, a elecció del demandant.